Afrikaans | English << terug <<    
 
 

Vanweë die onrus wat aan die einde van die agtiende eeu geheers het, het die Goewerneur en die politieke Raad van Kaapstad besluit om ammunisie op Stellenbosch te berg. Daar is gevolglik besluit om 'n voorraad kanonne en gewere, asook kruit en ammunisie, aan Stellenbosch te stuur om moontlike vyandelike aanvalle af te weer. Verder moes daar ook 'n geskikte gebou opgerig word vir die opberging van daardie materiaal "om aan Stellenbosch voornoemd te doen aanhoudend zoo veel geschut, snaphanen, buskruid en verdere ammunitie, als noodig geoordeeld zouden worden by eenen vyandelyken aanval. Zulks nu tot berging van het één en ander noodwendig een daartoe vereischt worden magazyn zullende moeten worden geconstrueerd."


Om verder te lees, kliek hier

 
 
 
   
   
wie is ons?  ons doel  ons eiendomme  die trustees  kontak ons design • www.gstudio.co.za