Afrikaans | English << terug <<    
 
 

Van der Bijlhuis staan op grond wat oorspronklik deel gevorm het van die plaas Oude Molen wat in 1683 aan Douwe Steyn uitgereik is. In 1783 is 'n deel van die grond, wat in daardie stadium die eiendom van Mauritz Herman Otto Wocke was, aan Cornelis Michiel Smuts verkoop. Smuts het die grond kort hierna in kleiner erwe opgedeel en in 1787 is hierdie spesifieke erf, met 'n woonhuis op, aan Paulus Johannes Fick verkoop. Terwyl die eiendom later in die besit was van Jacob Fredrick Binder is sommige van die geboue deur die verwoestende brand vernietig wat groot dele van Stellenbosch in 1808 in puin gelê het.

Om verder te lees, kliek hier

 
 
 
   
   
wie is ons?  ons doel  ons eiendomme  die trustees  kontak ons design • www.gstudio.co.za