Afrikaans | English << terug <<    
 
 

Hierdie eenvoudige pioniershuisie is, sover bekend, die oudste gerestoureerde dorpswoning in Suid-Afrika. Ene Sebastian Schröder, 'n Duitse huursoldaat in diens van die VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), is in Augustus 1707 na "de colonie van Stellenbosch" as sekretaris van die openbare meule gestuur. In die loop van 1709 het Schröder die diens van die VOC verlaat en op 10 Desember 1709 is die erf waarop die Schreuderhuis vandag staan, aan Sebastian Schreuder as vryburger toegeken. Schröder se naam is dus reeds in hierdie vroeë datum volgens die Hollandse spelwyse geskryf.

Om verder te lees, kliek hier

 
 
 
   
   
wie is ons?  ons doel  ons eiendomme  die trustees  kontak ons design • www.gstudio.co.za